اتحادیه سراسری تعاونی های کشارزی باغبانی ایران بهینه تر بزرگ تر سریع تر چابک تر پاسخگو تر معتبر تر ماندگار تر خوشنام تر مطمئن تر

اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانان ایران ​

شماره ثبت: 391194

تاریخ ثبت:1389

کد پستی: 1415743433

نمابر: 88995812

تلفن: 88995811

آدرس: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از تقاطع زردشت، نبش کوچه فرزام، پلاک 518، طبقه اول