اتحادیه سفارش محصول را بسیار ساده کرده است.

فقط با انتخاب و پر کردن یک فرم ساده می توانید سفارش خود را ثبت فرمائید و پیش فاکتور دریافت کنید .

حالا سوال اینجاست که درنگاه کلی چرا باید از اتحادیه ثبت سفارش کنیم؟